• Šaliansky Maťko
    • Šaliansky Maťko

    • 08.01.2019 20:51
    • Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko, Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali. Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa mňa ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského.

    • viac
    • Školské kolo Geografickej olympiády
    • Školské kolo Geografickej olympiády

    • 06.01.2019 18:26
    • Koncom novembra a začiatkom decembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Súťažilo sa v troch kategóriách:
     1. kategória – žiaci piateho ročníka

     2. kategória – žiaci šiesteho a siedmeho ročníka
     3. kategória – žiaci ôsmeho a deviateho ročníka

    • viac
    • FLL - First Lego League
    • FLL - First Lego League

    • 21.12.2018 00:04
    • 13.12. sme sa zúčastnili robotickej súťaže FLL, ktorej regionálne kolo sa konalo v Poprade. Jej cieľom je podporovať záujem žiakov o vedu a technológie. Buduje sa tímová spolupráca, žiaci sú povzbudení ku kreativite pri riešení rôznych úloh - tzv. misií a musia vypracovať výskumný projekt k zadanej téme. 
    • viac
    • Pytagoriáda - okresné kolo
    • Pytagoriáda - okresné kolo

    • 08.01.2019 23:11
    • V dňoch 12. a 13.12. sa uskutočnilo školské kolo obľúbenej matematickej súťaže Pytagoriáda. 99 žiakov tretieho až deviateho ročníka sa popasovalo s neľahkými úlohami a 24. z nich sa podarilo postúpiť do okresného kola. 
    • viac
    • HOVORME O JEDLE 2018
    • HOVORME O JEDLE 2018

    • 09.12.2018 12:59
    • Mesiac október sa spája nielen s duševným zdravím, ale aj so zdravou výživou a vhodným životným štýlom detí a mládeže. Správny výber potravín, schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje fyzické zdravie či ochrana prírody boli ústrednými témami týždňa „Hovorme o jedle“ v dňoch 15. až 19. októbra 2018.

    • viac