• Biologická exkurzia do Bratislavy
    • Biologická exkurzia do Bratislavy

    • 16.10.2018 22:38
    • Bratislavská ZOO nás privítala babím letom. Bolo nádherné pozorovať zvieratká vychutnávajúce si posledné hrejivé slnečné lúče.
    • viac
    • Európska noc výskúmníkov
    • Európska noc výskúmníkov

    • 15.10.2018 00:50
    • Motto tohtoročného festivalu bolo „Výskumníci v nás“, čo malo ľuďom pripomenúť, že každý z nás niekedy zažil, aké je to byť vedcom a každý môže svojimi poznatkami prispieť k pokroku. Organizátori podujatia pripravili bohatý program so zameraním na žiakov základných a stredných škôl, pričom dôraz kládli predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.
      
    • viac
    • Prírodovedná exkurzia na východnom Slovensku
    • Prírodovedná exkurzia na východnom Slovensku

    • 02.06.2018 22:28
    • Medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku patrí Solivar pri Prešove. Ten bol cieľom prírodovednej exkurzie, ktorú absolvovali naši siedmaci a ôsmaci. Posledný májový deň sme sledovali  unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, navštívili sme budovu gápľa, rezervoáre soľanky tzv. četerne, varňu a sklad soli. 
     Využili sme aj príležitosť vstúpiť do unikátnych Dubníckych opálových baní nachádzajúcich sa v Slanských vrchoch. V atmosfére farebného sveta sme spoznali históriu ťažobného územia. Dozvedeli sme sa o bielom, drevnom i drahom slovenskom opále, ktorý je charakteristický svojou hrou farieb a vysokou estetickou hodnotou, a to priamo na mieste, ktoré je jediným jeho náleziskom v rámci Európy a Ázie.
     Pochutnali sme si aj na výbornej čokoládke v limonitovej časti bane. Neveríte?
    • viac
    • Exkurzia v Mondi SCP
    • Exkurzia v Mondi SCP

    • 14.05.2018 20:16
    • Dňa 7. mája 2018 naši deviataci navštívili najväčší integrovaný závod na výrobu papiera a celulózy v Slovenskej republike Mondi SCP, a.s. Ružomberok. Boli sme svedkami celého procesu výroby papiera, úchvatnej rýchlosti a najmodernejšej technológie. Získali sme nové poznatky a na vlastné oči sa presvedčili, aká je výroba papiera zložitá a my s ním niekedy zbytočne plytváme.
    • viac
    • Zážitkové učenie v Semenolese
    • Zážitkové učenie v Semenolese

    • 13.05.2018 23:42
    • 4. mája 2018 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili exkurzie v závode Semenoles v Liptovskom Hrádku.  Zážitkovým učením spoznávali, ako sa z malých semienok vypestujú  priesady stromčekov, ktoré sa po troch rokoch vysádzajú do našich lesov po celom území Slovenska. Získať semienko šišiek nie je vôbec jednoduché,  vyžaduje si to odvahu aj obratnosť. Všetkých žiakov veľmi zaujala Lúštiareň. Uvideli v nej proces lúštenia šišiek a získavanie kvalitných semien z nich, ich uskladňovanie v konzervách v chladiarenskom zariadení aj na viac rokov, ak by ich bolo v niektorých rokoch nedostatok.
     Prostredníctvom prezentácie  spoznávali  rastúce  dreviny v našich lesoch  a živočíchy žijúce v nich. Vyrobili si aj vzorkovník semien lesných drevín. Všetci žiaci si odniesli z exkurzie zasadené semienko buka. Ďakujeme p. Ing. Lániovej za sprostredkovanie exkurzie a všetkým tým, ktorí sa nám venovali za mnoho nových informácií a poznatkov.

     Tr. uč. Mgr. Jana Hodorová, Mgr. Zuzana Juríková

    • viac