• 14. - 20. január

  Trieda:
  Typ:
  • Pon14. 01.
  • 2.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   V škole reťazové počítanie, 32/4,5
  • 2.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   V škole diktát str.51/, Nadpis 51/1,3 práca v dvojiciach, PZ/ 24, DÚ 52/5, lienka, ČÍT PZ str. 29/1,2, Tak, tak, tak sejú mak
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ 2 str. 28 / 28., 29
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   U 47 / Diktát + príprava na diktát
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ str.26/2,3, Opice.... Osobnosti z Marsu
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Kružnica, kruh PZ /51
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   59/b
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ Nezabúdka str .21/3
  • 5.A
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   PZ 19/ 1, 2. Písomka lesné obojživelníky a plazy
  • 6.A
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   14. 1. 2019 písomná previerka : Komunikácia a jej druhy


  • 7.B
   ·
   Pridelená DÚ
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   čistá dvojstránka na slohovú prácu
  • Uto15. 01.
  • 2.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   V škole PZ 56, 57/2 polovica DÚ / PZ 57/2
  • 2.B
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   Človek a pohyb str. 28,29
  • 2.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   V škole PZ 30/1,2,3 Jarabina, V škole PZ SJL 25
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítať str. 57.. - 58., PZ str. 25 - dokončiť + zopakovať : povesť, pranostiky, rým, verš
  • 3.B, 3.A ANJKz
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Pracovný zošit str.138-napísať slovíčka UNIT 4, zopakovať všetky povolania
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str.56/1,2
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ str21/2
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Žilina s okolím
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ62/19,58/7,8
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   Pracovné vyučovanie
   :
   medený tenký drôtik, koráliky - ideme robiť stromček šťastia
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Zelená uč. 61/A, Čítanie testovanie 5 str. 11/16,17,18
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Naučiť učivo o regióne Orava + vedieť ukázať na mape; PZ 60/2, 61/4, 62/pozvanie na výlet, povesť
  • 6.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   písomka teória prídavnémená
  • 6.B ANJVy
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 62/1, 63/8
  • 7.A
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   písomná práca 42-63, prac.zošit 36
  • 8.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Zb. 68/15b,16a,b
  • 9.B
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   písomná práca str.30-41
  • 9.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Zb. 22/6,10
  • Str16. 01.
  • 2.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   V škole numerické príklady 18+50, 89-30, PZ 61/11, 58/4, DÚ PZ 57/3
  • 2.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   V škole PZ 26, Dvojhlásky str.53, 54/4,5 slovne, 54/6 písomne DÚ/54/7 vyfarbiť dvojhlásky ČíT - mimočítankové čtanie Rozprávky o psíčkovi a mačičke , V škole Ako so umývali dlážku, DÚ Ako si psíček roztrhol gaťky - 3 strany
  • 3.A
   ·
   Pridelená DÚ
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   2 inzeráty nalepiť do zošita
  • 3.A
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   U 19/2, 3, poznámky
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   23 / 4. - záver, 24 / 2. - návrh postupu
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   U str. 48 ú3. + dokončiť PZ str.29 + zajtra je písomná práca zo SJL + čítania
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str.59/12
  • 4.A
   ·
   Pridelená DÚ
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ str.21/ 1 hore. Čítať Ján Uličiansky
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   U str.40/6
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   V škole PZ 58, 59 delenie mimo oboru násobilky DÚ PZ 60/13, 62/20
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Nezabúdka sloh 13/5 alebo vyhľadaj informácie o nejakej osobnosti a zapíš si ich do zošita
  • 4.B
   ·
   Pridelená DÚ
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Testovanie 5 str. 35/1-10
  • 5.A ANJVy
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 20/ 1, uč. . 26/ 3. Projekt My family do budúceho piatku.
  • 5.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ 29/25
  • 6.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ 37/20,21 38/22
  • 7.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   2. písomná práca z matematiky
  • 7.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   2. písomná práca
  • 8.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Zb. 68/17a,b
  • 9.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Zb. 22/4,8
  • Štv17. 01.
  • 2.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   V škole PZ60/1.,2. stĺ., 60/10
  • 2.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   V škole písali sme opakovací test, 54/8, 55/9,11 slovne - význam slov, 12 55/10 písomne, PZ/27 DÚ/ 55/14
   ČÍT V škole - Ako si psíček roztrhol gaťky DÚ -
  • 3.A
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   učiť sa na test
  • 3.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   ČÍT U 61 čítať
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dokončiť a napísať dejovú osnovu svojhopríbehu
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str. 61/ 18
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   U str.59/2
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Opakovat - 17.1.2019 bude písomka (Tatry - Orava)
  • 4.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Vlastiveda
   :
   Písomná práca z vlastivedy
  • 5.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   32/2, 33/3 pracovný zošit
  • 6.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   2. písomná práca
  • 7.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   písomná práca odloženána 17.1.
  • 9.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   2. písomná práca
  • 9.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Opakovať zajtra na písomnú prácu
  • 9.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   2. písomná práca
  • Pia18. 01.
  • 3.A, 3.B ANJZMd
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   U 38/ pieseň do zošita
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Vypracovať projekt podľa témy do 18.1. 2019
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Vedieť text slovenskej hymny
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Trenčín s okolím
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Vedieť zaspievať jednu pieseň naspamäť + zopakovať kalendárne zvyky + stupnica C dur
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ64/4, 66/11
  • 8.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   2. písomná práca
  • 9.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Slovenčina na slovíčko - Bartoš, Lackaň