• Rodičovské združenie

    • Stanovy združenia

     Súbor vo formáte .pdf (veľkosť 2 MB).

     Registrácia 2%

     Súbor vo formáte .pdf (veľkosť 691 kB).

     Správa o hospodárení za rok 2012/2013

     Súbor vo formáte .pdf (veľkosť 268 kB).

     Zápisnica Matejka 12.11.2013

     Súbor vo formáte .pdf (veľkosť 371 kB).

     Zápisnica plenárka 2013

     Súbor vo formáte .pdf (veľkosť 157 kB).

     Poriadok hospodárenia so zdrojmi združenia

     Súbor vo formáte .pdf (veľkosť 68,3 kB).

     Zápisnica Matejka 2.10.2012

     Súbor vo formáte .pdf (veľkosť 109 kB).

     Zápisnica plenárka 2012

     Súbor vo formáte .pdf (veľkosť 72,2 kB).