• Projekt

    • Na "Matejke" po novom

      

      

     Európska únia

     Operačný program vzdelávanie

     „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“
     „Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

      

     Základná škola s materskou školou J.D.Matejovie začala dňom 3.7.2012 realizovať projekt s názvom „Na Matejke po novom“. Projekt je zameraný na vzdelávanie pedagógov a následné aplikovanie inovovaného vzdelávania žiakov v škole. Inovácia výučby prebehne v rámci predmetov Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Informatika, Nemecký jazyk, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Bilógia, Chémia, Fyzika, Geografia, Výtvarná výchova. Projekt podporuje rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov 1. a 2. stupňa.

     ASFEU

     www.asfeu.sk

     Viac o projekte