• Expert geniality show
    • Úspešní experti
    • Jazykové olympiády
    • 1. - 4. miesto v olympiádach v ANJ a NEJ
    • Mikulášsky volejbalový turnaj
    • iBobor
    • Úspešní riešitelia súťaže iBobor v kategórii Kadet.
    • iBobor
    • Úspešní riešitelia súťaže iBobor v kategórii Benjamín.
    • iBobor
    • Úspešní riešitelia súťaže iBobor v kategórii Bobrík.
    • iBobor
    • Naši šikovní Drobci.
    • Protidrogový vlak
    • Pútavá interaktívna prednáška pre žiakov 7. - 9. ročníka.
    • Týždeň programovania
    • Kódovanie zábavnou formou pre všetky ročníky.
    • Povstalecká história
    • 2. miesto a cena primátora mesta
    • Imatrikulácia prvákov
    • Tak, a už nie sme škôlkári, ale prváci! Táto výstižná vetička zaznela po slávnostnej imatrikulácii našich prváčikov. A je to naozaj tak.
    • Biologická exkurzia do Bratislavy
    • Bratislavská ZOO nás privítala babím letom. Bolo nádherné pozorovať zvieratká vychutnávajúce si posledné hrejivé slnečné lúče.
    • Adaptačný deň piatakov
    • Tretí septembrový týždeň sa všetci piataci v rámci adaptačného dňa vybrali na výlet na Borovú Sihoť.
    • Výlet na Beňušku
    • Posledný piatok v mesiaci sa druhý stupeň Matejky vybral v rámci európskeho týždňa športu na Beňušku.
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Zápis do 1. ročníka

      I v tomto školskom roku sme opäť na pôde našej školy privítali nových predškolákov z Liptovského Hrádku i okolia. Svojimi vedomosťami i zručnosťami mnohí prekvapili nielen svojich rodičov ale i pedagógov. Téma rozprávky O medovníkovom domčeku nebola deťom neznáma. Veľmi dobre dokázali spolupracovať a zapájať sa do rôznych aktivít. Zápis do 1. ročníka prebiehal počas dvoch dní od 16. - 17. apríla 2019 v B pavilóne našej školy. Zúčastnilo sa ho 83 detí, z toho na základe požiadavky rodičov, logopéda alebo špeciálneho pedagóga nenastúpi do 1. ročníka 15 žiakov.

    • Zápis do 1. ročníka
     • IQ olympiáda

      V týždni od 8. - 12. apríla 2019 si 11 309 žiakov z 588 základných škôl a 313 osemročných gymnázií potrápilo svoje mozgové bunky pri riešení 25 všestranných úloh pokrývajúcich rôzne druhy intelektového nadania (číselné rady, prešmyčky, doplňovačky a rôzne grafické úlohy), na ktorých riešenie mali le
     • Matematický klokan

      Aj v tomto školskom roku sme sa úspešne zapojili do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan, ktorá svoju históriu začala písať už v roku 1991. Oficiálnym usporiadateľom súťaže je Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc), ktorá združuje už viac ako 65 krají
    • Matematický klokan
    • Prváci a prvá pomoc
     • Prváci a prvá pomoc

      To najcennejšie, čo každý človek má, je jeho zdravie a život. A vedieť sa správne zachovať v situáciách, kedy sú zdravie a život človeka ohrozené je veľmi dôležité. Naši prváci mali možnosť oboznámiť sa so situáciami, kedy a ako môžu pomôcť pri úraze, ako správne privolať prvú pomoc a oboznámili sa s technikou umelého dýchania a masáže srdca. Toto všetko im vysvetlila teta Katka z CVČ, ktorá si so sebou doniesla aj pacientov - malých plyšových medvedíkov. Deti medvedíkom ošetrovali rany, oživovali ich a mali radosť že sa im všetko, čo sa naučili podarilo. A my dúfame, že postupne získavané vedomosti z prvej pomoci v prípade nehôd a úrazov budú vedieť použiť.

     • Voda naša každodenná...

      S blížiacim sa Dňom Zeme pripravuje naša základná škola každoročne aktivity, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia a prírody ako celku. Prvou z nich bola návšteva žiakov 7. ročníka v Čistiarni odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši – Ondrašovej vo štvrtok 11. apríla.

    • Slávici na Matejke
     • Slávici na Matejke

      Vo štvrtok 11. apríla sa na Matejke konalo školské kolo v speve ľudovej piesne „Slávik Slovenska 2019“. Opäť sa potvrdilo staré známe: Nielen chlebom je človek živý..., u nás aj spevom. Do súťaže sa prihlásila takmer tridsiatka mladších i starších spevákov, ktorí boli rozdelení do 3 kategórií.

     • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

      Dňa 10.4.2019 a 11.4.2019 sa v CVČ v Liptovskom Mikuláši konal 65. ročník okresného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy. Našu školu reprezentovalo päť žiakov. O umiestnení v jednotlivých kategóriách rozhodovala odborná porota, ktorá rozhodla nasledovne: Riško Stephany z 3.B získal 3. miesto v I.kategórii v prednese prózy a Beatka Hanusová z 5.B sa umiestnila na 2. mieste v II. kategórii v prednese prózy a Benjamín Moricz z 9.B získal 3. miesto v III. kategórii v prednese poézie.

    • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
    • Závislosť
     • Závislosť

      Závislosť na alkohole, fajčení, drogách... Závislosť na mobile, tablete... Je okolo nás, je na uliciach, je v rodinách, je všade...Preto naši žiaci 8. a 9. ročníka sa 11.4. na vlastné oči presvedčili, ako môžu závislí ľudia dopadnúť a čo všetko musia takíto ľudia podstúpiť, aby sa závislosti zbavili. Navštívili sme spolu Odborný liečebný ústav psychiatrický na Prednej Hore, kde sme mali možnosť vidieť priestory, v ktorých končia ľudia zapletení do bludného kruhu závislostí a už si nedokážu pomôcť sami a ani ich rodiny.

     • Slávnostný zápis prvákov do mestskej knižnice

      Naši prváci sa už skoro naučili všetky písmenká, vedia si už všetko prečítať a napísať a tak bol najlepší čas, aby sa stali členmi mestskej knižnice. Preto ju navštívili, kde im pani knihovníčka vysvetlila ako sa v knižnici majú správať, knižku si správne vypožičať a zaobchádzať s ňou. Knižku si mohli požičať a odniesť domov. Čítanie bude v ich živote neodmysliteľnou súčasťou a preto získať kladný vzťah k čítaniu je veľmi dôležité. Dúfame, že táto návšteva ich naštartovala tým správnym smerom a je jedným z malých krôčikov ako si vybudovať lásku k čítaniu a ku knihám.

    • Slávnostný zápis prvákov do mestskej knižnice
  • Partneri

   • Mesto Liptovský Hrádok
   • Výskumná agentúra
   • Európsky sociálny fond
   • Zodpovedne.sk
   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
   • Venujte % dane svojej škole

   • Aj v roku 2019 máte možnosť usmerniť použitie Vašej už odvedenej dane na pomoc a rozvoj našej školy. Ďakujeme. 

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 24. 4. 2019
  • Fotogaléria

   • Zápis
   • Matematický klokan
   • Prvá pomoc
   • Slávik Slovenska 2019
   • Exkurzia Predná Hora
   • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
   • Predškoláci v škole
   • Prváci v knižnici
   • Zázrak vody
   • Deň vody
   • Deň otvorených dverí
   • Majstrovstvá SR v biatlone
   • Vyučovanie v maskách a karneval
   • ŠKD - 3. oddelenie
   • ŠKD - 2. oddelenie