• Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • Šaliansky Maťko - Obrázok 1Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko, Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali. Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa mňa ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského.

     • Lyžiarsky výcvik

     • Oznamujeme rodičom žiakov 2. a 3. ročníka  ročníka, ktorých deti budú absolvovať lyžiarsky výcvik v 1.  termíne od 11. 2. 2019 do 15. 2. 2019 (triedy 2.A, 2.B) a  2.C - len niektorí žiaci) a v 2. termíne  18. 2. 2019 do 22. 2. 2019 (triedy 3.A, 3.B a  2.C)  v Lyžiarskej škole PEPE Ski, prosíme o  registráciu prostredníctvom prihlasovacieho formuláru. Prosíme prihlasovať len na termín, ktorý  sme pridelili žiakom v ozname v žiackej knižke.

      Odkaz nájdete na dole uvedenej stránke, kde stačí len kliknúť na názov našej školy.

      http://www.pepeski.sk/sluzby-leto/lyziarske-vycviky-pre-skoly/35-zapis-deti-na-lyziarsky-vycvik

     • Školské kolo Geografickej olympiády

     • Koncom novembra a začiatkom decembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Súťažilo sa v troch kategóriách:
      1. kategória – žiaci piateho ročníka

      2. kategória – žiaci šiesteho a siedmeho ročníka
      3. kategória – žiaci ôsmeho a deviateho ročníka

    • FLL - First Lego League
     • FLL - First Lego League

     • 13.12. sme sa zúčastnili robotickej súťaže FLL, ktorej regionálne kolo sa konalo v Poprade. Jej cieľom je podporovať záujem žiakov o vedu a technológie. Buduje sa tímová spolupráca, žiaci sú povzbudení ku kreativite pri riešení rôznych úloh - tzv. misií a musia vypracovať výskumný projekt k zadanej téme. 
    • Pytagoriáda - okresné kolo
     • Pytagoriáda - okresné kolo

     • V dňoch 12. a 13.12. sa uskutočnilo školské kolo obľúbenej matematickej súťaže Pytagoriáda. 99 žiakov tretieho až deviateho ročníka sa popasovalo s neľahkými úlohami a 24. z nich sa podarilo postúpiť do okresného kola. 

    • Vianočné trhy a tvorivé dielne
     • Vianočné trhy a tvorivé dielne

     • Dňa 12.12.2018 sa konali na Z.Š. J.D. Matejovie už po tretíkrát Vianočné trhy a tvorivé dielne. Tak, ako v predchádzajúcich ročníkoch, tak aj teraz ste si mohli vyrobiť krásne vianočné ozdoby alebo podporiť deti kúpou výrobkov, ktoré zhotovovali so svojimi blízkymi. Mnoho dobrých ľudí tak urobilo radosť nielen deťom našej školy ale aj sebe.

    • „O Vianociach v každom z nás“
     • „O Vianociach v každom z nás“

     • Čaro Vianoc cítiť pomaly na každom kroku, vianočná výzdoba v mestách, množstvo reklám,  kupovanie darčekov, ale  pôvodný význam sviatkov  akoby sa  úplne vytratil. O tom, aké zvyky a tradície mali naši predkovia v minulosti,  sa žiaci druhých a štvrtých ročníkov dozvedeli v edukačnom programe „O Vianociach v každom z nás“, ktorý pre žiakov pripravili zamestnanci Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku.

    • Mikulášsky volejbalový turnaj
     • Mikulášsky volejbalový turnaj

     • Opäť aj tento rok sme si pripomenuli a užili sviatok svätého Mikuláša formou už tradičného  volejbalového turnaja, ktorý naša škola organizuje už 13. rok. Na turnaji sme privítali družstvá Seniorov, ktorí nás vždy prekvapia svojou vitalitou, Rodičov a priateľov školy, ktorí chcú vždy uspieť a Učiteľov, ktorí sa im to snažia prekaziť.

    • HOVORME O JEDLE 2018
     • HOVORME O JEDLE 2018

     • Mesiac október sa spája nielen s duševným zdravím, ale aj so zdravou výživou a vhodným životným štýlom detí a mládeže. Správny výber potravín, schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje fyzické zdravie či ochrana prírody boli ústrednými témami týždňa „Hovorme o jedle“ v dňoch 15. až 19. októbra 2018.

     • Grant Nadácie Kia Motors Slovakia

     • V októbri sme sa zapojili do grantovej výzvy pre základné školy v žilinskom regióne na podporu technického vzdelávania, ktorú vyhlásila Nadácia Kia Motors Slovakia. Potešila nás informácia, že sa nám spomedzi 84 ostatných projektov podarilo získať grant v kategórii Smart Lego v hodnote 14 242,88€. Zakúpili sme z neho stavebnice LEGO Education WeDo, MINDSTORMS EV3, jednoduché a hnané stroje, tablety, školenia a metodiku na krúžok programovania a robotiky. Ponúkneme tak našim žiakom podporu vzdelávania STEM (odbor prírodné vedy, technika, technológie a matematika). Stavebnice budeme využívať nielen na popoludňajších krúžkoch, ale taktiež v rámci vyučovania informatiky, do budúcna aj prírodovedy a fyziky. Zábavnou formou prebudíme v žiakoch túžbu učiť sa, povzbudíme ich prirodzenú zvedavosť, tvorivosť a kritické myslenie. Aktivity budú zamerané tiež na podporu tímovej spolupráce a rozvoj schopnosti formulovať myšlienky a prezentovať ich.

    • Červené stužky 2018
     • Červené stužky 2018

     • V školskom roku 2018/2019 sa naša základná škola opäť zapojila do celoslovenského projektu ČERVENÉ STUŽKY. Tak ako v minulosti, najväčšej obľube sa tešila výtvarná súťaž. Svoju kreativitu v nej ukázali žiaci deviateho ročníka, spomedzi ktorých sme vybrali 3 najlepšie práce a zaslali ich do súťaže.  
     • Matejka prvýkrát na Náboji junior

     • Dňa 23.11.2018 sa vo viacerých mestách na Slovensku, v Českej republike i v Poľsku konal už 7. ročník medzinárodnej matematicko-fyzikálnej súťaže Náboj junior. Štvorčlenné tímy druhého stupňa základných škôl a žiakov prímy až kvarty osemročných gymnázií si zmerali svoje sily pri riešení matematických a fyzikálnych úloh.

    • Deti na nete
     • Deti na nete

     • V piatok 30.11. p. Chupáčová z organizácie Deti na nete prišla so žiakmi 6. - 9. ročníka diskutovať na témy - bezpečnosť na internete, kyberšikana a závislosť na internete. Pomocou videí zo stránky detinanete.sk navodila problém, ktorý ďalej spolu so žiakmi v diskusii rozoberali. Ako sa sama presvedčila, naši žiaci mali väčšinou dobré znalosti danej témy. Na záver prednášky ich upozornila, kde sa môžu otestovať, či správne používajú mobilné zariadenie, resp. sú závislé na internete. 
    • iBobor
     • iBobor

     • V 12. ročníku internetovej súťaže iBobor súťažilo na Slovensku 77 928 súťažiacich z 979 škôl. Okrem nich súťažili žiaci vo viac ako 40 krajinách sveta. V našej škole súťažilo 32 Drobcov z 2. a 3. ročníka, 31 Bobríkov zo 4. a 5. ročníka, 32 Benjamínov zo 6. a 7. ročníka a 31 Kadetov z 8. a 9. ročníka. O ich šikovnosti svedčí fakt, že až 4 z nich skončili na 1. mieste v rebríčku všetkých žiakov na Slovensku.

       

    • Návšteva zo Slovenskej akadémie vied
     • Návšteva zo Slovenskej akadémie vied

     • Dňa 9.11.2018 v rámci Týždňa vedy a techniky medzi siedmakov zavítala  RNDr. Emília Halušková, CSc. z Matematického ústavu SAV.

     • Testovanie 5

     • Z dôvodu testovania T5 - 2018, riaditeľka školy udeľuje žiakom 6., 7., 8. a 9. ročníka dňa 21. 11. 2018 (streda) riaditeľské voľno. Žiaci týchto ročníkov budú automaticky odhlásení zo stravy. Tí žiaci, ktorí budú chcieť stravu odobrať, sa musia na ňu prihlásiť.

    • Povstalecká história Liptova
     • Povstalecká história Liptova

     • Každoročne sa žiaci našej školy zúčastňujú súťaže Povstalecká história Liptova, ktorú organizuje Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Mikuláši. Nebolo tomu inak ani tento rok.

     • Príbehy 20. storočia

     • V októbri bola na Wiesnerovom námestí v našom meste inštalovaná výstava neziskovej organizácie POST BELLUM. Táto organizácia sa venuje archivovaniu spomienok ľudí na obdobie druhej svetovej vojny, holokaust, fašistický a komunistický režim.