• Profil školy

    • Ciele školy

     • podporujeme športovo nadaných žiakov v bežeckom lyžovaní, biatlone a futbale
     • orientujeme sa na vyučovanie cudzích jazykov a informatiky od 1. ročníka
     • zabezpečujeme výchovno vzdelávací proces s podporou IKT

      

     Vyučovacie varianty

     • 1. - 4. ročník:
      • základný
      • s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka:
       • 1. - 2. ročník 2 hodiny týždenne
       • 3. - 4. ročník 3 hodiny týždenne
     • 5. - 9. ročník:
      • rozšírené vyučovanie cudzích jazykov:
       • 5. - 9. ročník (anglický)
       • od 7. ročníka druhý cudzí jazyk (nemecký a ruský)
      • športová príprava v 5. - 9. ročníku (biatlon, futbal)
      • základný variant

        Organizácia vyučovania

     0. hodina 700-745
     1. hodina 750-835
     2. hodina 845-930
     3. hodina 945-1030
     4. hodina 1040-1125
     5. hodina 1140-1225
     6. hodina 1230-1315

      

     Skrátené vyučovanie

     1. hodina 750-820
     2. hodina 830-900
     3. hodina 915-945
     4. hodina 955-1025
     5. hodina 1035-1105
     6. hodina 1115-1145