• Stravovanie

    • Aktuálny jedálny lístok

      

     V školskej jedálni sa výroba jedál uskutočňuje podľa:

     • materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť
     • odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov
     • zásad na zostavovanie jedálnych lístkov
     • hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe
     • finančného príspevku od zákonného zástupcu  žiaka na nákup
     • potravín na jedlo podľa zvoleného finančného pásma

     Od augusta 2018 sa mení výška nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka:

     • 1-4 roč. = 6-11 rokov: 1,01 € na potraviny + 0,10€ réžia = 1,11€/deň
     • 5-9 roč. = 11-15 rokov: 1,09 € na potraviny + 0,10€ réžia = 1,19€/deň

      

     Pre viac informácií volajte 044/5222061 alebo 0911/669006.