• "Bez pohybu to nejde"

   •  Žilinský

    samosprávny

    kraj

     

    Na základe výzvy ŽSK, na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 v rámci programu AKTÍVNY ČLOVEK = AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ, sme získali grant vo výške 1 192€ na Street Workout (orbitrek,veslár,motýľ,hrazda).

    Hlavným cieľom programu bolo podporiť rozvoj voľnočasových aktivít, vytvárať podmienky pre ich rozvoj, zastaviť pokles záujmu obyvateľov o šport a telesnú kultúru, podporiť rozvoj vrcholového, výkonnostného a mládežníckeho športu na celom území Žilinského kraja, podporovať spoluprácu pri organizovaní športových aktivít a zlepšiť stav športovísk, športovej infraštruktúry.