• Kaleidoskop zo SAV a výroba flexagónov
   • Kaleidoskop zo SAV a výroba flexagónov

   • 21.11.2017 23:56
   • V rámci Týždňa vedy a techniky sa 9. novembra 2017 konala na našej škole akcia s názvom Flexagóny. Cieľom bolo priblížiť Slovenskú akadémiu vied (SAV) a upozorniť na to, že práca v SAV je zaujímavá a jej výsledky mávajú medzinárodný význam.

   • V ôsmom ročníku sme privítali RNDr. Emíliu Haluškovú z Matematického ústavu SAV a študentky z košického Gymnázia Alejová. Hodina mala dve časti: prvou bol tzv. kaleidoskop zo SAV a druhou výroba flexagónu.

    V rámci kaleidoskopu sme sa dozvedeli horúce novinky z viacerých ústavov SAV.

    Dve z nich sa týkajú nášho blízkeho okolia.

    Na Parazitologickom ústave SAV pracujú na modifikovaných polypropylénových vláknach, ktoré odpudzujú kliešte. Svetlo sveta už uzreli prototypy protikliešťových textílií vo forme pančúch a ponožiek. Vyrobila ich spoločnosť Chemosvit Fibrochem vo Svite.

    Archeologický ústav SAV si medzi svoje objavy koncom tohto leta pripísal poklad. V obci Lúčivná jeho pracovníci našli krčah mincí z prelomu 17. a 18. storočia.

     

    Flexagóny sú geometrické priestorové útvary, ktoré sa dajú vyrobiť skladaním pásu papiera. Osobitosťou týchto útvarov je, že ohýbaním sa menia jeho steny. Tieto zmeny sú prejavom symetrických vlastností útvaru. S rôznymi druhmi symetrií sa stretávame vo všetkých prírodovedných predmetoch. Na výrobu flexagónu každý žiak dostal predkreslenú schému a podľa návodu si vyrobil vlastný flexagón.

    Ako sa nám darilo? Posúďte sami z fotografií.

   • Naspäť na zoznam článkov