Navigácia

Kaleidoskop zo SAV a výroba flexagónov

V rámci Týždňa vedy a techniky sa 9. novembra 2017 konala na našej škole akcia s názvom Flexagóny. Cieľom bolo priblížiť Slovenskú akadémiu vied (SAV) a upozorniť na to, že práca v SAV je zaujímavá a jej výsledky mávajú medzinárodný význam.

V ôsmom ročníku sme privítali RNDr. Emíliu Haluškovú z Matematického ústavu SAV a študentky z košického Gymnázia Alejová. Hodina mala dve časti: prvou bol tzv. kaleidoskop zo SAV a druhou výroba flexagónu.

V rámci kaleidoskopu sme sa dozvedeli horúce novinky z viacerých ústavov SAV.

Dve z nich sa týkajú nášho blízkeho okolia.

Na Parazitologickom ústave SAV pracujú na modifikovaných polypropylénových vláknach, ktoré odpudzujú kliešte. Svetlo sveta už uzreli prototypy protikliešťových textílií vo forme pančúch a ponožiek. Vyrobila ich spoločnosť Chemosvit Fibrochem vo Svite.

Archeologický ústav SAV si medzi svoje objavy koncom tohto leta pripísal poklad. V obci Lúčivná jeho pracovníci našli krčah mincí z prelomu 17. a 18. storočia.

 

Flexagóny sú geometrické priestorové útvary, ktoré sa dajú vyrobiť skladaním pásu papiera. Osobitosťou týchto útvarov je, že ohýbaním sa menia jeho steny. Tieto zmeny sú prejavom symetrických vlastností útvaru. S rôznymi druhmi symetrií sa stretávame vo všetkých prírodovedných predmetoch. Na výrobu flexagónu každý žiak dostal predkreslenú schému a podľa návodu si vyrobil vlastný flexagón.

Ako sa nám darilo? Posúďte sami z fotografií.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Ul. J. D. Matejovie 539
  033 01 Liptovský Hrádok

  E-mail: skola@zsmatejkalh.eu.sk
  IBAN:
  SK06 5600 0000 0016 5094 9001
  IČO: 37910485
  DIČ: 2021873491
 • Školský telefón: 044/5222568
  Mobilný telefón: 0911/595048
  Telefón na školskú jedáleň: 044/5222061
  Mobil na školskú jedáleň: 0911/669006
  Riaditeľka školy: 0910/901948

Fotogaléria